W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
Translate »

Categorized | MAKALE

Ayhan Denizci , 2015 Yılı Ev Tekstili Sektör Görünümü

Bugüne dönersek… sene başında döviz kurlarındaki hareketlilik, seçim atmosferine giren Türkiye ekonomisindeki yavaşlama, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artıracağı beklentisi ve dünya piyasalarının buna verdiği reaksiyon, 2015 senesi boyunca uluslararası ticaretin belirleyici faktörleri olmuştur. Dünya ihracat pazarını büyük oranda elinde tutan Çin, ihracatını tetiklemek için 3 kere üstüste devalüasyona gitti, Ağustos 2015’te. Sadece bu örnek bile dünya ticaretinde ne denli büyük bir rekabetin yaşandığını gözler önüne sermektedir.

Geçen sene içerisinde önümüze çıkan ticari rekabetin zorlu koşullarına eklenen komşu ülkelerdeki siyasi karışıklıklar, ihracatçının sinirlerini yeni bir teste tabi tuttu. En güvenilir gördüğümüz Irak, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’in lojistik hattı üzerinde çıkarılan engeller, ihracat pazarlarına ulaşmamızı zora soktu.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, son dönemlerde Avrupa pazarlarına ek olarak İran pazarının yükselen yıldızı ve bu ülkeye uygulanan ambargoların hafifletilmesi, İran’la geçmişten gelen ‘yüksek hacimli’ ticari ilişkilerimizi yeniden canlandırdı. Yine Avrupalı şirketlerin coğrafi yakınlık, altyapı uygunluğu ve istikrar sebebiyle yeni yatırımlarını ülkemize kaydırması, sektöre nefes aldıran mücbir sebeplerden biri olarak görülebilir.

Global piyasalarda koşullar ne kadar zorlu olsa da, Türk ev tekstili sektörü gelişimini sürdürmek için gerekli olan azmi, yine kendi ülkesinden aldığı güçte bulmayı bilmiştir. Rekabetin zorlu koşullarını bilen sektör, kendi içindeki yatırımlarını ve teknolojik yenilemelerini devam ettirmiştir.

Ekonomi yönetiminin sene içinde aldığı vergi indirimi, sigorta destek kararlarının yanında en olumlu sonucu, yabancı menşeili tekstil ürünlerine getirdiği ek kotalar doğurmuştur. İç piyasa açısından da cari açığın kapatılması açısından da hayati derecede önem taşıyan kota kararı iç piyasayı ve yerli ürüne olan talebi canlandırdı.

2016’ya Dair…

Dünya ticaretindeki yavaşlama ve Türkiye’deki ekonomik istikrar döneminin vadesinin belirginleşmesi, ihracatçının elini kuvvetlendirecektir. Ev tekstili sektörü dünya ihracatında yeni trendlerinin ve hacim genişliğinin belirginleşeceği Heimtextil 2016 Fuarı’nın hemen sene başında gerçekleşmesi, yıl içi piyasa öngörülerimizi kuvvetlendirecektir. Fuar beklentilerinin dışında bir öngörü olarak teknik tekstil konusunda yapılacak yatırımların, ülkemizin ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürün ihracına en büyük talebi getirmesini mümkün görmekteyim. Ülkemizin, bu zamana kadar kazandığı, dış pazarlardaki kalite algısından ödün vermeden, tasarımı kuvvetli teknik tekstil materyalleri üzerine çalışmak, yerli ev tekstilcilerin yapacağı en doğru yatırım olacaktır. konu bu noktaya gelince, sektöre verilecek akademik desteğin önemine vurgu yapmam gerekmektedir. Ülkenin geleceği olan genç nüfusa yönelik yapılacak eğitim yatırımlarının, sektörümüze kalite kazandıracağını düşünüyorum. Teknik ve tasarımcı yönünden kuvvet kazanan ev tekstili sektörümüzün yakalayacağı gelişme ivmesi, gençlerin desteğiyle uzun vadede hem ülke markasına hem de sektör değerlerine büyük katkı yapacaktır. Üniversite-sanayi işbirliği, ülkenin geleceğine yapılacak en doğru yatırımdır.Kısa vadede ise gümrük sıkıntılarının çözülmesi ve kurlardaki hareketliliğin dengeye kavuşturulması, Türk ihracatçısının elini kuvvetlendirecektir. Bir de özeleştiri yapmamız gerekirse, ev tekstili ihracatçılarının daha fazla pazara gitmek konusundaki motivasyonunu, o pazarları derinlemesine değerlendirmek konusunda göstermediklerini söyleyebilirim. İhraç pazarlarımız daha iyi değerlendirilebilirsek, bu sayede ihracatta hacim ve kazanç doğru oranda artırılabilir.

Leave a Reply