Page 12 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 12
G̈NCEL

T̈rk Lirası’nın Dĕerlenmesi,Ekonomiye Sınıf Atlattı

T̈rk Lirası, son d̈nemde dolar kaŗısında kazandı̆ı dĕerle, geli̧mekte olan ̈lke para birimleri 

arasında en iyi performansı g̈sterdi.


K
̈resel piyasalarda b̈ÿmeye 2,2550 ve a̧ăıda 2,2360 seviyelerinin konusunda ise kurda biraz daha ḑ̧̈̈ 

ili̧kin endi̧eler de dolara olan ̈nemli oldŭunu ḑ̈̈n̈yorum. Ĕer olabilecĕini ve 2,20’nin altına inmesi 
talebi artırırken, yatırımcıların bu konjonkẗrde dolar/TL 2,2360 durumunda kısa vadede kurumsal taralar 
g̈venli liman olarak doları
seviyesini kırarsa petrol iyatlarının da i̧in alım fırsatı dŏabilecĕini ifade etti. 

tercih etmeleri dikkati ̧ekti.
destĕiyle ciddi ḑ̧̈̈ler g̈rebiliriz” Buŗin Metin, kısa vade i̧in yukarı ÿnl̈ 
Analistler, T̈rkiye Cumhuriyet Merkez dĕerlendirmesinde bulundu.
sert bir hareketin olmayacăını, dolar/ 

Bankası’nın (TCMB) son d̈nemde izledĭi “Yabancı tarafında alım g̈rm̈yoruz. TL’nin bu yılı 2,20-2,22 seviyesinden 
etkin likidite politikası, petrol ve dĭer emtia Aksine bono faizlerinde biraz gerileme var. kapatacăını, piyasanın yılın geri 

iyatlarındaki ḑ̧̈̈ler ve makroekonomik Bu gerilemenin yarattı̆ı bono tarafında kalanında Merkez Bankası’ndan faiz 
verilerdeki d̈zelme sayesinde T̈rk ya̧anan giri̧le beraber yabancıların indirimi beklemedĭini ve kurda 2,30’ların 
Lirası’nın dolara kaŗı geli̧mekte olan d̈vizde daha ̧ok satı̧ yaptı̆ını ̈zerine ̧ıkılmayacăını tahmin ettĭini 

dĭer ̈lke para birimlerine g̈re daha iyi g̈r̈yoruz” diyen Metin, alım fırsatı
belirtti.
performans g̈sterdĭini ifade ediyor. 

T̈rkiye ekonomisinin yıl sonunda ÿzde 
3-4 aralı̆ında bir b̈ÿme performansı 
g̈stermesini beklediklerini dile getiren 

analistler, cari a̧ıktaki ḑ̧̈̈ ĕilimi de 
g̈z ̈n̈ne alındı̆ında T̈rkiye’nin k̈resel 

sermaye akımları i̧in cazip olabilecĕini 
dile getiriyor.
Dolar/TL’nin yıl sonuna kadar 2,20-2,25 

aralı̆ında hareket etmesini beklediklerini 
aktaran analistler, petrol iyatlarının 

gerilemeye devam etmesi durumunda 
dolar/TL’nin 2,20’nin altına gerilemesinin 

s̈z konusu olabilecĕini ifade ediyor.

“Yabancılar d̈vizde satı̧ tarafında”

ING Bank D̈viz Masası M̈d̈r̈ Buŗin 
Metin, dolar/TL kurunda gerileme olduķa 

kurumsal yerli yatırımcılardan talep 
geldĭini ve o nedenle kurda ̧ok hızlı bir 
geri ̧ekilmenin olmadı̆ını s̈yledi.

Petrol iyatlarındaki gerilemenin TL’yi 
pozitif etkiledĭini dile getiren Metin, 

TL’nin dĭer geli̧mekte olan ̈lke para 
birimlerine ayak uydurmadı̆ını ve pozitif 
tarafta kaldı̆ını belirtti. Hafta i̧inde 

2,2371 seviyesine kadar gerileyen dolar/ 
TL’nin kurumsal taleple birlikte 2,2487’ye 

kadar ÿkseldĭini ifade eden Metin, 
“TL’de kısa vadede tekrardan bir bozulma 

beklemiyorum. Dolar/TL’de yukarda12 / KONFEKṠYON TEKNOLOJ̇
   10   11   12   13   14