Page 22 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 22
G̈NCEL
Ege ̇hracaţı Birlikleri’nden 1 Milyar 25 Milyon Dolarlık ̇hracat

ĖB’nin ihracatı Ocak –Ekim d̈neminde ÿzde 3’l̈k artı̧la 10 milyar 282 milyon 318 bin dolara 

ula̧ırken, son bir yıllık d̈nemde Egeli ihracaţıların T̈rkiye’ye kazandırdı̆ı d̈viz rakamı ÿzde 5’lik 

geli̧imle 12 milyar 514 milyon 291 bin dolara ÿkseldi.


E

ge ̇hracaţı Birlikleri tarafından 
kayda alınan ihracatta, sanayi 
̈r̈nleri ihracatı ÿzde 9’luk 

ḑ̧̈̈le 498 milyon 608 bin
dolarda kalırken, tarım ̈r̈nleri ihracatı ise 

̈zellikle kuru meyve ve ẗẗn ihracatındaki 
rekor artı̧lar sayesinde ÿzde 25’lik 
artı̧la 451 milyon 894 bin dolara ̧ıktı. 

Madencilik sekẗr̈n̈n ihracatı ise ÿzde 
17’lik ḑ̧̈̈le 74 milyon 602 bin dolara 

indi.
Ekim ayında Ege ̇hracaţı Birlikleri 
b̈nyesindeki 12 ihracaţı birlĭinden 9 

tanesi, 2013 yılı Ekim ayına g̈re ihracatını 
arttırma ba̧arısı g̈sterirken, 3 birlik ise 

gȩen yılki ihracat rakamlarının gerisinde 
kaldı.


Hazır giyim ihracatı 1.5 milyar dolara 
ko̧uyor

Ege Demir ve Demir Metaller ̇hracaţıları 
Birlĭi 2013 yılı Ekim ayındaki performansını 14’l̈k ihracat artı̧ ba̧arısı yakaladı ve 68 Zeytin ve Zeytinyăı ̇hracaţıları Birlĭi ise 

tekrarlayarak 129 milyon 829 bin dolarlık milyon 351 bin dolar d̈viz girdisi săladı. ÿzde 45’lik gerilemeyle 8 milyon 496 bin 
ihracat geŗeklȩtirirken, Ege Hazırgiyim ̇hracatı ÿzde 3 gerileyen Ege Ya̧ Meyve dolarda kaldı.
ve Konfeksiyon ̇hracaţıları Birlĭi ÿzde Sebze ̇hracaţıları Birlĭi’nin ihracat 

14’l̈k ihracat artı̧ıyla 108 milyon 710 rakamı ise 63 milyon 67 bin dolar olarak D̈viz kuru geriliyor, ihracat buna 
bin dolarlık dı̧satımla listenin ̧̈̈nc̈ kayıtlara gȩti.
rămen artıyor

sırasında yer buldu. Hazırgiyim ihracatı ̇hracat artı̧ında istikrar abidesi olan D̈viz kurlarında Ekim ayında ÿzde 3 
son bir yıllık d̈nemde 1 milyar 417 milyon Ege Ăa̧ Mamulleri ve Orman ̈r̈nleri seviyesinde gerileme ya̧andı̆ına dikkati 
86 bin dolara ̧ıkarak 1.5 milyar dolar ̇hracaţıları Birlĭi ise ÿzde 13’l̈k ̧eken Ege ̇hracaţı Birlikleri Koordinaẗr 

hedeine bir adım daha yakla̧tı.
ÿkseli̧le 43 milyon 509 bin dolara Ba̧kanı Sabri ̈nl̈ẗrk, Avrupa Birlĭi 
̧in’de iņaat sekẗr̈ndeki durgunluktan ula̧tı. ̇hracatını ÿzde 23 geli̧tiren Ege pazarındaki durgunlŭa, Ortadŏu 

olumsuz etkilenen Ege Maden Hububat Bakliyat Yălı Tohumlar ve pazarındaki karı̧ıklı̆a ve Ekim ayında 
̇hracaţıları Birlĭi’nin ihracatı Ekim ayında Mamulleri ̇hracaţıları Birlĭi ̈lkemize 30 d̈viz kurlarındaki erimeye rămen 

ÿzde 17’lik ḑ̧̈̈le 74 milyon 602 bin milyon 290 bin dolarlık d̈viz kazandırdı. Ege ̇hracaţı Birlikleri’nin 1 milyar 25 
dolara gerilerken, Ege ̇hracaţı Birlikleri Ege Tekstil ve Hammaddeleri ̇hracaţıları milyon dolar ihracat rakamını ba̧arılı 
sıralamasındaki yeri ise 5. basamak oldu. Birlĭi, Ekim ayında, 2013 yılı Ekim ayına nitelendirdiklerini, d̈viz kurlarındaki 

Ege ̇hracaţı Birlikleri i̧erisinde son g̈re ihracatını ÿzde 7 arttırarak 19 milyon gerilemenin kendilerini tedirgin ettĭini, 
bir yıllık d̈nemde ÿzde 21’lik ihracat 974 bin dolara ̧ıkarırken, Ege Deri ve Deri d̈viz kurlarında enlasyonla uyumlu 

artı̧ıyla birinci birlik konumundaki Ege Mamulleri ̇hracaţıları Birlĭi ÿzde 19’luk bir dalgalanma beklediklerini, Merkez 
Su ̈r̈nleri ve Hayvansal Mamuller sı̧ramayla 8 milyon 567 bin dolara ̧ıktı. Bankası’nın faiz oranlarını tekrar g̈zden 
̇hracaţıları Birlĭi, Ekim ayında ÿzde
̇hracatta k̈ẗ bir sezonu tamamlayan Ege
gȩirmesini istediklerini kaydetti.
22 / KONFEKṠYON TEKNOLOJ̇
   20   21   22   23   24