Page 18 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 18
G̈NCEL
MEṠAD, Merter’i “D̈nya Moda Merkezi” Yapmak ̧̇in Kolları Sıvadı

Merter Sanayici ve ̧̇adamları Dernĕi’nin ( MEṠAD), Tekstil ve Hazır Giyim sekẗr̈nde ̈nc̈ ve lider 

konumda olan Merter i̧in uygulamaya koydŭu projeler ile D̈nya pazarına g̈z dikti. MEṠAD, 13 

milyar dolar olan ̇stanbul hazır giyim ihracatının % 20’sinin yapıldı̆ı Merter’i yeni projelerle Modanın 

Merkezi yapabilmek i̧in var g̈c̈yle ̧alı̧ıyor.


̇
hracatta T̈rkiye’nin lokomotii olan rahatlıkla ăırlayabilecek konuma gȩirmemiz gereken biŗok projemiz 
tekstil ve hazır giyim sekẗr̈n̈n geliyor. Kuma̧tan, aksesuara kadar var. Bizler Merter’in d̈nyanın moda 

kalbi Merter; geņ, dinamik, yeniliķi ẗm a̧amaların Merter’de yapılabildĭi merkezi olma anlayı̧ı ile hareket 
i̧adamları ile g̈z̈n̈ artık yeni
ve her g̈n 1 milyon yeni ̈r̈nlerin raları ediyoruz. Bakanlıklarımız, valilĭimiz, 

pazarlara ̧evirdi. 2014 yılı itibari ile s̈sledĭi Merter’de, Balkanlar’dan Arap kaymakamlı̆ımız, belediyemiz ve 
15 milyar dolara ula̧acăı ̈ng̈r̈len Yarımadası’na, Afrika’dan Asya’ya kadar ̈niversitelerimizileyakıni̧birlĭihalindeyiz 

̇stanbul Merkezli Hazır giyim ihracat geni̧ bir cŏrafyadan alıcı buluyor. ve projelerimize destek g̈rmemiz bizi 
rakamlarına Merter, 3,5 milyar dolarlık Yurtdı̧ından gelen i̧adamlarının geŗekten heyecanlandırıyor. MEṠAD 
katkı sălıyor. Kuzey Afrika ̈lkeleri olan sevkiyatlarının ̧ok hızlı bir ̧ekilde olarak hedeimiz sadece T̈rkiye dĕil. 

Mısır, Fas, Tunus, Libya ve Cezayir gibi geŗeklȩmesi Merter’i ̈ncelikli tercih D̈nya’da T̈rkiye’nin parlayan yıldızı, 
̈lkelere ticaret hacmini g̈nden g̈ne edilir bir merkez haline getiriyor.
temsilcisi olmak” dedi. Merterli i̧adamları 

arttıran Merter, D̈nya pazarındaki olarak artık kabuklarından sıyrılıp global 
pozisyonunu ģ̈lendiriyor.
MEṠAD’dan geņlere destek!
pazara da ÿneldiklerini de belirten 
Merter ve MEṠAD katıldı̆ı uluslararası MEṠAD’ın yaptı̆ı b̈ÿk atılımlar ile Gec̈, “Kuzey Afrika ̈lkelerindeki ticaret 

tekstil fuarlarında tasarımları ve d̈ņ̈en, modanın ve tasarımın merkezi hacmimiz g̈nden g̈ne artmaktadır. 
̈r̈nlerinin kalitesi ile ̈ne ̧ıkıyor. durumuna gelen Merter, sekẗre yeni ̈zellikle Mısır, Fas, Tunus, Lib ya Ve 

Bu yıl i̧inde yurtdı̧ından biŗok tasarımcılar kazandırmaya da devam Cezayir gibi ̈lkelere yaptı̆ımız ihracat 
i̧adamının ăırlandı̆ı Merter’de yeni ediyor. Her yıl d̈zenlenen Merter Moda ile o b̈lgeden aldı̆ımız sipari̧lerle 
anla̧malara imza atılıyor. Ayrıca, metro, etkinlikleri kapsamında geņ tasarımcı dı̧ ticaret hacmimizi b̈ÿẗyor, Merter 

metrob̈s, tramvay, havaalanı gibi ̈̆rencilere b̈ÿk destek veriliyor. irmalarının ̈rettĭi ̈r̈nlerin kalitesini ve 
ula̧ım merkezlerine olan yakınlı̆ı ile Sekẗr̈n en ̈nemli tasarımcılarının j̈ri g̈c̈n̈ g̈stermi̧ bulunuyoruz” dedi.

de ̈ne ̧ıkan Merter, bulundŭu iziksel ̈yelĭinde geŗeklȩtirilen Moda ve 
konumunu avantaja ̧eviriyor. T̈rkiye’nin Tasarım Yarı̧ması ile sekẗre girecek 

en ihracaţı sekẗr̈ olan tekstil ve hazır olan geņlerin ̈n̈ a̧ılıyor. Yarı̧mada 
giyimde 2013 yılında 25,7 milyar dolar dereceye giren geņ tasarımcılara 
seviyesinde olan ihracat rakamının, 2014 yurti̧inde ve yurtdı̧ında staj aynı 

yılında ise 27,7 milyar dolara ula̧ması zamanda Merter’de bulunan irmalarda 
̈ng̈r̈l̈yor. D̈nya pazarında 6. b̈ÿk ̧alı̧ma gibi imk̂nlar da veriliyor. 

̈retici olan T̈rkiye, 1,5 milyon ̧alı̧an ve MEṠAD, yeni projelerinde geņlere daha 
35 bin i̧letme ile 2 milyar giyim ȩyasını fazla destek olmayı planlıyor. Sekẗre 
yurtdı̧ına satıyor.
yeti̧mi̧ kaliiye eleman kazandırmak i̧in 

Yıldız Teknik ̈niversitesi ile i̧birlĭi yapan 
Merter, fuar alanına d̈n̈yor
MEṠAD, modelhane ve modelistlik 

Her g̈n yakla̧ık 10.000’e yakın konularında da ĕitimler veriyor. B̈ÿk 
ziyareţinin ăırlandı̆ı s̈rekli yenilenen bir ilgi g̈ren bu ĕitimler ile MEṠAD, 
ve dĕi̧en Merter, vitrinleri ile a̧ık bir ireyi en aza indirmeyi ve istihdam 

fuar alanı haline geliyor. MEṠAD’ın sălamayı ama̧lıyor.
planları arasında bulunan sokakların MEṠAD, global pazarlarda Merter’i 

ara̧ traĭine kapatılması ile ilgili proje tanıtıyor
̧ok yakın s̈re i̧inde hayata gȩiyor. Bu Bu yıl 20. yılını kutlayan MEṠAD’ın 

d̈ņ̈̈m ile Merter daha fazla ziyareţiyi
Ba̧kanı Yusuf Gec̈; “Daha hayata18 / KONFEKṠYON TEKNOLOJ̇
   16   17   18   19   20