Page 20 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 20
G̈NCEL

“Geņ N̈fus ̧̇sizlĭinin ̇lacı, Giri̧imcilik”

EY’nin “Yeni Ku̧ăı Kaybetmemek” raporuna g̈re G20 ̈lkelerinde oranı ÿzde 16’yı bulan geņ n̈fus 

i̧sizlĭine ̧are olarak giri̧imcilĭin desteklenmesi g̈steriliyor. Geņ n̈fus i̧sizlĭinin ẗm d̈nyada 

oldŭu gibi G20 ̈lkelerinde de en ̈nemli sorunlardan biri oldŭuna dikkat ̧ekilen raporda, T̈rkiye, 

AB ortalamasının altındaki geņ i̧sizlik oranı ile dikkat ̧ekiyor.


G
lobal denetim ve danı̧manlık 

̧irketi EY, ẗm d̈nya 
ekonomileri i̧in ba̧ta gelen 

sorunlardan biri olan geņ
n̈fus i̧sizlĭine ÿnelik ̧̈z̈m ̈nerileri 
sundŭu “Yeni Ku̧ăı Kaybetmemek” 

(“Avoiding a Lost Generation”) raporunu 
a̧ıkladı. Raporda; T̈rkiye, ̇ngiltere, 

Almanya, Fransa, ̇talya, Rusya, 
Hindistan, ̧in, ABD’nin ̈ye oldŭu G20 
̈lkelerinde ekonomik b̈ÿme s̈rse de 

geņ n̈fus i̧sizlĭinin hala ciddi bir sorun 
olarak varlı̆ını korudŭu belirtiliyor. 

Raporda ayrıca, 2013 yılı sonunda geņ 
n̈fus i̧sizlik oranının Avrupa Birlĭi’nde 
ÿzde 23,4, G20 ̈lkelerinde ise ortalama 

ÿzde 16,1 seviyesinde oldŭu bilgisine 
yer veriliyor. T̈rkiye’de ise bu rakam 2013 

yılı sonu itibariyle ÿzde 19 seviyesinde 
bulunuyor.

T̈rkiye’nin G20 ̈lkeleri i̧erisinde en 
fazla geņ n̈fusa sahip 8. ̈lke oldŭu 
belirtilen raporda, T̈rkiye ḑ̈̈k 

ekonomik b̈ÿme hızı ve geņlere 
ÿnelik ḑ̈̈k i̧ kalitesi ile Arjantin, 

G̈ney Afrika, Hindistan, Suudi Arabistan 
ve ̇talya’nın da i̧inde yer aldı̆ı grup Giri̧imcilerin istihdama katkısı b̈ÿk b̈nyesinde mikro-kredilerin ve kamu 
i̧inde g̈steriliyor.
̧irketlerden fazla
kaynaklarından ḑ̈̈k maliyetli kredilerin 
Rapora ili̧kin dĕerlendirme yapan artırılması da b̈ÿk ̈nem arz ediyor.” 
Geņler ḑ̈̈k kaliteli i̧lerde yetersiz EY Kıdemli Ortăı ve Yılın Giri̧imcisi yorumunda bulundu.

̈cretle ̧alı̧ıyor
Programı ̈lke Lideri Demet ̈zdemir, 
D̈nya genelinde i̧ hayatına atılan EY’nin raporunda ̈ne ̧ıkan Geņler en ̧ok inansmana ihtiya̧ 
geņlerin ̧ŏu zaman ḑ̈̈k 
temel prensiplerin ẗm ̈lkelerce duyuyor
kaliteli i̧lerde, yetersiz ̈cretlerle benimsenmesi gerektĭini s̈yledi. Rapor hazırlanırken d̈nyanın ̧ȩitli 
ve i̧ g̈vencesi olmadan ̧alı̧mak 
̈zdemir, giri̧imcilĭin, geņ i̧sizlĭin ̈lkelerinden 1.500 geņ giri̧imci ile 
durumunda kaldı̆ı belirtilen rapora ̈n̈ne gȩmede mevcut ̧irketlerin yeni anket ̧alı̧maları da yapıldı. Anket 
g̈re geņler bu sebeple nitelik ve i̧ yaratmalarından daha etkili oldŭuna kapsamında geņlere i̧ kurarken en ̧ok 

yeteneklerini kullanamıyor. Raporda, dikkat ̧ekerek “T̈rkiye’de giri̧imcilĭin neye ihtiya̧ duydukları soruldu. Buna 
geņler arasında i̧sizlĭin bertaraf tȩvik edilmesi amacıyla ̧ubat 2013 g̈re geņler ÿzde 73’l̈k oranla en ̧ok 
edilmesi adına en etkin ̧̈z̈mlerden 
tarihinde melek yatırımcılar i̧in ̈nemli inansal kaynaklara ihtiya̧ duyduklarını 
birinin giri̧imcilĭi desteklemek oldŭu vergi avantajları getirildi.
belirtti. ̇kinci sırada ÿzde 66 ile ĕitim 
vurgulanırken bunun i̧in ḧk̈metlere 10 Vergi avantajının yanı sıra b̈rokratik gelirken, ĕitimi ÿzde 51 ile daha 

temel tavsiyede bulunuluyor.
engellerin azaltılması, inansal sistem
destekleyici giri̧imcilik k̈lẗr̈ takip etti.20 / KONFEKṠYON TEKNOLOJ̇
   18   19   20   21   22